Zal de aanblik van onze steden in de toekomst meer en meer bepaald worden door projectontwikkelaars?

Batibouw 2015

In 2014 werden meer dan 50% van de bouwaanvragen aangevraagd door professionelen*. Meer en meer zijn het dus de projectontwikkelaars die de aanblik van onze steden en gemeenten bepalen.  Bovendien zien we de beschikbare bouwgrond jaar na jaar verkleinen, wat een nieuwe uitdaging betekent voor hedendaagse woonprojecten: compacter bouwen op een kleinere oppervlakte, zonder in te boeten op kwaliteit en comfort. Dat dit niet per se negatief hoeft te zijn, bewijst de totaalaanpak van bouwbedrijf Durabrik. Niet alleen de woning maar ook de omgeving is daarbij het uitgangspunt: zorgen voor levenskwaliteit van de bewoner en diens omgeving. Een strategie die in de praktijk leidt tot opwaardering van soms vergeten, maar uniek gelegen sites.

(*bron: Onderzoek 2014 door Essencia, marketingbureau voor de bouwsector)

Meerwaarde voor bewoner én omgeving

Durabrik selecteert de mooiste percelen op locaties waar mensen echt willen wonen. Ze kiezen er gemeenten en steden uit die aantrekkelijk zijn qua uitstraling, die een mooi cultureel patrimonium hebben en een bloeiend sociaal leven bieden, eventueel met een groene long in de nabijheid, en een goede aansluiting op het wegennet en het openbaar vervoer in functie van de grootsteden. En die mobiliteit trekt Durabrik ook door op de verkavelingen zelf, via o.a. de aanleg van fietspaden.  

Durabrik gaat ook steeds verder in het ontwikkelen van gemeenschappelijke elementen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Mooie voorbeelden zijn o.a. de woonprojecten in Destelbergen, Mortsel en Mont-Saint-Guibert die alleen al door hun omvang een serieuze impact hebben op en meerwaarde betekenen voor hun omgeving. Zo worden industriële sites omgevormd tot gezonde verkavelingen waarop intelligente en hedendaagse architectuur verrijst, mét oog voor publiek toegankelijke groenzones. Niet alleen met de (toekomstige) bewoners zelf, maar ook met de omwonenden wordt dus rekening gehouden.

Het project ‘Scheldehof’ in Destelbergen beantwoordt hier naadloos aan en is op zich een uniek verhaal dat Durabrik momenteel samen met de gemeente Destelbergen met veel visie uittekent. De omvang van het project zal een complete verandering van de omgeving betekenen en er ging dan ook een lang en intensief voorbereidingstraject aan vooraf. Het resultaat: een complete reconversie van de site die na een grondige sanering van de door industrie vervuilde grond nu wordt omgevormd tot een modern architecturaal pareltje met een uitstekende mobiliteit. Verlaten, sombere en logge industriegebouwen maken plaats voor 207 woonentiteiten die duurzaam, economisch en op maat van elke doelgroep zijn.  Door ook te zorgen voor gemeenschappelijke en publiek toegankelijke groenzones, creëert dit project een echte meerwaarde voor de omgeving waar ook buurtbewoners van zullen genieten.

Meer doen met minder: slim compact wonen op kleinere oppervlakte

Sinds 2007 ziet Durabrik een substantiële verkleining van de bouwoppervlakte: 12,8% van alle loten is kleiner dan 250m2 en gronden boven 1.000m2 komen bijna niet meer voor. Niet alleen raakt ons land alsmaar meer volgebouwd, maar ook de wetgeving inzake ruimtelijke ordening is verstrengd. Compacter wonen hoeft echter niet te betekenen dat we inboeten op comfort. Durabrik gaat voor een optimale benutting van de oppervlakte, een slimme indeling van de ruimtes, een zorgvuldige keuze van de tuinoriëntatie en een evenwichtige variatie in buitenmaterialen en accenten. Samen met de architect ontwikkelt het bouwteam hiervoor uitgekiende ontwerpen: elke m² wordt benut, met een efficiënte indeling en optimaal wooncomfort.  Door bijzondere aandacht aan de isolatie en de luchtdichtheid van al haar woningen halen de woonoplossingen vaak ook een energiepeil dat lager is dan wettelijk verplicht. Dit heeft dan weer impact heeft op de energiefactuur die dan een pak voordeliger is.

Elke verkaveling wordt ingericht volgens de noden van de doelgroep, voor ieders budget alsook smaken en behoeften, zonder in te boeten op kwaliteit en comfort. Door te werken met duurzame en kwalitatieve materialen garandeert Durabrik op termijn een lage woonkost. De mix van woontypologieën op de verkavelingen zorgt dan weer voor een combinatie van bouwstijlen en –concepten naar ieders smaak. Dit is bouwen op maat van zowel singles, jonge (startende) gezinnen, samengestelde gezinnen, als oudere koppels en investeerders. 

Contacteer ons
Ann Ramaekers oSérieux! PR agency
Over Durabrik

Durabrik is het bedrijf achter de totaalaannemers Durabrik (nieuwbouw), Victor (renovatie) en Ecopuur (duurzame gebouwtechieken). Binnen Durabrik is ook een afdeling werkzaam die zich specifiek richt op overheden en publieke opdrachtgevers: Durabrik Publieke Samenwerking.

Durabrik creëert toekomstgerichte woonoplossingen vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit en kan zich vandaag met 50 jaar ervaring, een vaste waarde in de bouwsector noemen. Een team van 230 vaste medewerkers realiseert een jaaromzet van 99 miljoen euro. Joost en Claudia Callens staan als tweede generatie in dit familiebedrijf aan het hoofd. De hoofdzetel langs de E40 in Drongen is een blikvanger die gekenmerkt wordt door een unieke inspiratieruimte en door het blanco huis, geïntegreerd in de hoek van het gebouw. Het opvallende gebouw staat symbool voor de onderscheidende identiteit van het bedrijf.

De bedrijfsidentiteit van Durabrik wordt ontwikkeld door een progressief HR beleid. De expertise in bouwen wordt gecombineerd met een heel menselijke aanpak, waarin zowel de klant als de medewerker zich voor 100% betrokken voelt. Want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers, van de metser over de bouwadviseur tot de ingenieurs. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

Door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak weet Durabrik zich te onderscheiden binnen de bouwsector. Zo werd de groep voor haar personeelsbeleid bekroond met de titel "Vlaamse HR Ambassadeur 2015' en kregen ze in 2017 van Vlerick het certificaat “Great place to work”. In 2016 werd het kwaliteitsbeleid van Durabrik beloond met de Kwinta Business Excellence Award. In 2017 werd Joost Callens, ‘CSR professional of the year’ voor het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.

Durabrik
Landegemstraat, 10
9031 Drongen