Renovatiespecialist Victor geselecteerd als uitvoerend aannemer voor fase 1 RenoseeC.

Drongen, november 2016 - Dit najaar start Victor met de renovatie van 4 woningen in de 19e eeuwse gordel van Sint-Amandsberg (Gent). De renovaties kaderen in het project RenoseeC, dat collectief en betaalbaar wil renoveren met een sociale, ecologische en economische meerwaarde. 

Het RenoseeC project, opgestart in 2014, is een uitloper van Buildchem, een samenwerking tussen een aantal actoren uit de bouwwereld, opgezet door Agoria. Met als doel: innovatie in het bouwwezen mee te ondersteunen en te stimuleren. RenoseeC past binnen het project van de Vlaamse Proeftuinen Woningrenovatie* van het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO).  RenoseeC krijgt ook steun van Stad Gent, die tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn.

RenoseeC tracht via een collectieve aanpak huizen betaalbaar te renoveren om zo een sociale, ecologische en economische meerwaarde te creëren. Eigenaars en (ver)huurders van rijwoningen uit de 19e eeuwse gordel in Sint-Amandsberg kregen de kans om in te stappen in het project. 80 woningen ondergingen een woonscan waaruit concrete adviezen vloeiden. 37 ervan werden onderworpen aan een diepte-analyse op het vlak van energie en woonkwaliteit.

In oktober 2016 is de eerste fase van start gegaan waarin 4 woningen worden aangepakt. Deze fase loopt tot maart 2017. Dan start ook meteen fase 2, waarbij 15 woningen gerenoveerd worden. Begin september 2017 is het einde van fase 2 voorzien.

Eva Heuts van RenoseeC: “De woningen in Sint-Amandsberg voldeden vaak niet aan de hedendaagse woonnormen wat betreft wooncomfort en energieprestatie. Naast het betaalbaar renoveren, wil RenoseeC de bouwheren ook administratief en juridisch ondersteunen. Want renoveren blijft een complex proces.“

Na een officiële aanbesteding heeft RenoseeC voor fase 1 gekozen voor de samenwerking met Victor, renovatiespecialist binnen Durabrik.

Wim Vriesacker, Directeur Victor licht toe: “Victor is bijzonder blij met deze aanbesteding. Dankzij onze jarenlange expertise en onze relatie met Durabrik en EcoPuur hebben we het volste vertrouwen gekregen van RenoseeC.”

RenoseeC beoogt de ontwikkeling, test en optimalisatie van een betaalbaar en kwalitatief collectief renovatietraject (draaiboek en catalogus van oplossingen) voor particuliere woningen in prioritaire stadsdelen. Dit moet resulteren in een opschaalbaar en praktisch inzetbaar businessmodel zodat het project ook in andere wijken en steden opgezet kan worden. Het project heeft een belangrijke maatschappelijke focus waarbij maximaal wordt ingezet op het bereiken van kwetsbare groepen.

*Een proeftuin is een gestructureerde testomgeving waarin bedrijven of organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruik makend van een representatieve groep van individuen (of organisaties), de testpopulatie, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving.

In de proeftuin woningrenovatie worden aan de hand van reële renovatietrajecten innovatieve technologieën, diensten, concepten ontwikkeld en getest. Verregaande coördinatie van de actoren in de bouwketen dient te leiden tot kwalitatieve, geïntegreerde, maar vooral ook reproduceerbare, opschaalbare en betaalbare oplossingen voor de renovatie van het Vlaamse woningenbestand.

(bron: www.iwt.be)

 

Meer info:

Dorien Verté, dorien.verte@durabrik.be, 09 280 60 60

Landegemstraat 10  9031 Drongen

 

Eva Heuts, eva.heuts@kuleuven.be, www.renoseec.com

http://www.kennisplatform-renovatie.be/proeftuinprojecten/renoseec/


 

Over Victor

Victor is een totaalaannemer in residentiële renovatie. Met als focus: een stukje persoonlijkheid van de bouwheer weerspiegelen in elke woning. Vandaar onze baseline ‘Uit liefde voor je huis’. Omdat de liefde voor een woning blijft, ook al veranderen de levensbehoeften. Hoe maakt Victor dat concreet? Een verbouwexpert en tevens vertrouwenspersoon staan klaar om de bouwheer bij te staan tijdens zijn volledig renovatieproject. Elke verbouwing is maatwerk. Victor kiest voor persoonlijke betrokkenheid, glasheldere timings en een vast budget. Victor behoort tot de familieonderneming Durabrik, al 50 jaar een referentie in de bouwsector. www.victorrenoveert.be

 

 

 

Contacteer ons
Over Durabrik

Durabrik is het bedrijf achter de totaalaannemers Durabrik (nieuwbouw), Victor (renovatie) en Ecopuur (duurzame gebouwtechieken). Binnen Durabrik is ook een afdeling werkzaam die zich specifiek richt op overheden en publieke opdrachtgevers: Durabrik Publieke Samenwerking.

Durabrik creëert toekomstgerichte woonoplossingen vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit en kan zich vandaag met 50 jaar ervaring, een vaste waarde in de bouwsector noemen. Een team van 230 vaste medewerkers realiseert een jaaromzet van 99 miljoen euro. Joost en Claudia Callens staan als tweede generatie in dit familiebedrijf aan het hoofd. De hoofdzetel langs de E40 in Drongen is een blikvanger die gekenmerkt wordt door een unieke inspiratieruimte en door het blanco huis, geïntegreerd in de hoek van het gebouw. Het opvallende gebouw staat symbool voor de onderscheidende identiteit van het bedrijf.

De bedrijfsidentiteit van Durabrik wordt ontwikkeld door een progressief HR beleid. De expertise in bouwen wordt gecombineerd met een heel menselijke aanpak, waarin zowel de klant als de medewerker zich voor 100% betrokken voelt. Want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers, van de metser over de bouwadviseur tot de ingenieurs. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

Door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak weet Durabrik zich te onderscheiden binnen de bouwsector. Zo werd de groep voor haar personeelsbeleid bekroond met de titel "Vlaamse HR Ambassadeur 2015' en kregen ze in 2017 van Vlerick het certificaat “Great place to work”. In 2016 werd het kwaliteitsbeleid van Durabrik beloond met de Kwinta Business Excellence Award. In 2017 werd Joost Callens, ‘CSR professional of the year’ voor het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.

Durabrik
Landegemstraat, 10
9031 Drongen