Persbericht

Nog meer Gentse gezinnen maken kans op betaalbare woning in een groene omgeving, op een boogscheut van het centrum!

Van 3 oktober tot en met 20 november 2015 kunnen gezinnen zich opnieuw kandidaat stellen voor een woning of appartement in het bekende Zeemanstuinproject.

De eerste fase omvatte 10 betaalbare woningen met tuin en 21 appartementen, de tweede fase bestaat uit 11 woningen. Er zijn nog vijf resterende woningen van fase 1 die eveneens aangekocht kunnen worden.

Zeemanstuin, dat is een nieuwe woonwijk op fietsafstand van het centrum van Gent. Een co-realisatie van sogent en totaalaannemers Durabrik en Mevaco die samen 53 betaalbare eengezinswoningen met tuin, 54 betaalbare appartementen en een semiondergrondse parkeergarage met 16 staanplaatsen bouwen.

Voor meer informatie over de tweede inschrijvingsperiode en de voorwaarden voor Zeemanstuin kan je terecht op de Durabrik-website en op www.zeemanstuin.be. 

 

Betaalbaar wonen, vlakbij het centrum van Gent

Begin 2013 startte sogent de selectie- en toewijzingsprocedure van een private partner voor 107   wooneenheden aan de  Hogeweg. Twee teams van architecten en  ontwikkelaars stelden zich kandidaat. Op basis van de kwaliteit van het projectvoorstel, de projectaanpak en het financieel voorstel rangschikte sogent in het najaar van 2013 het team van Durabrik en Mevaco als meest geschikte voorstel. Na verdere onderhandelingen ondertekenden sogent, Durabrik en Mevaco een samenwerkings-overeenkomst voor de realisatie van 53 ééngezinswoningen met tuin, 54 appartementen en een semi-ondergrondse parkeergarage met 16 staanplaatsen.

De eerste fase van het project Hogeweg, de wegen- en rioleringswerken is afgerond en de bouwwerken van de woningen en appartementen uit de eerste fase zijn midden 2015 gestart. De ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk op fietsafstand van het centrum van Gent, in totale regie van sogent i.s.m. totaalaannemers Durabrik en Mevaco, loopt dan ook volgens plan.

 

Wie maakt kans op een betaalbare woning?

Zowel voor de appartementen als de huizen moeten kandidaten voldoen aan een aantal toewijsvoorwaarden. Alle details zijn online beschikbaar via www.zeemanstuin.be

 

Wat betekent betaalbaar wonen?

De prijzen van de woningen variëren van 217.946 euro voor een woning met twee slaapkamers en een tuintje tot 270.306 euro voor een woning met drie bouwlagen (gelijkvloers, 1ste en tweede      verdiep) en tuin. Prijs exclusief kosten (registratie, ereloon notaris en landmeterkosten op het grondgedeelte, BTW op het gedeelte van de woning).

De prijzen van de appartementen variëren van 180.000 euro voor een appartement met één slaap-kamer tot 225.000 euro voor een appartement met 3 slaapkamers. Prijzen exclusief kosten.

 

Zeemanstuin, een alleszeggende naam!

De naam Zeemanstuin symboliseert niet alleen de nabijheid van het bekende Gentse zeemanshuis, het staat ook symbool voor de nabijheid van de  haven en voor het groene hart van het project.

De kleuren van het logo ondersteunen deze symboliek

  • Blauw = nabijheid van de haven, aanwezigheid van waterpartijen in het park, nabijheid van de watertoren en de link met het Zeemanshuis
  • Groen = nabijheid volkstuintjes, het park La Sapinière en het groen in het hart van het project
  • Grijs = urban, typische stadsarchitectuur

 

Aantal beschikbare wooneenheden?

Durabrik bouwt in de Zeemanstuin 32 passiefhuizen en 21 lage-energiewoningen. In het project Zeemanstuin kiest iedere bewoner het type woning dat het best bij zijn gezin past. Dankzij de variatie qua indeling van de huizen en een flexibel ontwerp vindt iedereen een woning op maat van zijn huishouden en kan aan de voorziene ruimtes vrij eenvoudig een andere functie gegeven worden. Elk huis heeft andere architecturale accenten en krijgt daardoor een eigen identiteit. Samen vormen alle    woningen een harmonieus geheel. Deze woningen zijn gebouwd volgens de meest vooruitstrevende normen, met goed gekozen en kwaliteitsvolle technieken en  staan voor budgetvriendelijk én          kwaliteitsvol wonen.

Mevaco bouwt in de Zeemanstuin 54 appartementen, voornamelijk doorzonappartementen met ramen zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het gebouw. Alle appartementen zijn gebouwd volgens het lage energie principe en levensloopbestendig, dat betekent dat ze mits kleine aanpassingen    rolstoeltoegankelijk gemaakt kunnen worden.

 

De architecten aan het woord

“Het was een uitdaging om de nieuwe site mooi te laten aansluiten bij het heterogene karakter van de buurt. Het park vormt het kloppende hart van het project. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je vanuit ieder huis voeling hebt met het park en omgekeerd. Dat verhoogt de kwaliteit van de stedelijke publieke ruimte. Het wonen, mag dus opgemerkt worden van op straat, maar we zetten het niet te kijk. Niveauverschillen en een geschrankte schikking van de leefkamers zorgt voor de nodige privacy. De inplanting van de woningen hebben we zorgvuldig uitgebalanceerd om te zorgen voor subtiele diversiteit en verticaliteit. Dat realiseerden we bijvoorbeeld met verschillende kroonlijsthoogtes en strategisch geplaatste terrassen en regenpijpen. Dankzij de gemengde roodbruine bakstenen hebben de verschillende woningen hun eigen identiteit, maar vormen ze toch een harmonieuze eenheid. De huizen zijn daarnaast ook duurzaam en economisch dankzij hun compacte inrichting.”

 

Het project Zeemanstuin

Het project Zeemanstuin, gelegen in het noordoosten van Gent, tussen Hogeweg, Scheeplosserstraat en Sint-Bernadettestraat, omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op fietsafstand van het centrum van Gent. In het binnengebied van 9,6 ha is 2/3 van de oppervlakte voorbehouden voor groen en publieke ruimte. In de nieuwe centrale parkzone zijn twee grafheuvels uit de bronstijd geïntegreerd. Er is ook een boomgaard voorzien. Het bestaande park Sapinière en bestaande waardevolle bomen worden mee geïntegreerd in de nieuwe groenaanleg. De nieuwe woonwijk bestaat uit 329 nieuwe wooneenheden, 200 appartementen en 129 woningen met tuin, verspreid over 5 bouw-clusters. De wegen in het gebied zijn benaderd vanuit het principe woonerf. Dit betekent dat er een maximum toegelaten snelheid is van 20 km per uur, dat er op straat mag gespeeld worden en dat fietsers en voetgangers voorrang hebben op auto’s. Doorheen het projectgebied loopt een centrale en verharde fietsas.

Sogent staat in voor de totale regie van het project en de realisatie van de private woningen. i.s.m. de private partner.

De bouwwerken van de verschillende partners, inclusief de sociale huisvestingsmaatschappijen, in de clusters Sapinière en Kerktuin zijn midden 2015 gestart. Wanneer alles verloopt volgens plan, zullen alle wooneenheden binnen een 8-tal jaar afgewerkt zijn. De verschillende partijen zullen gedurende deze periode alle nodige inspanningen leveren om de hinder voor omwonenden te beperken. Voor meer informatie: www.zeemanstuin.be

 

 

Niet voor publicatie

 

Durabrik - Jan Dhondt - T. 09 280 60 19 - M. 0476989616

Mevaco - Josef Meerschman 09 325 73 50   0497 58 30 60

Perscontacten: Ann Ramaekers, oSérieux! PR agency 

T. +32 2 772 20 50 - ann.ramaekers@oserieux.be
 

Over sogent

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het stedelijk beleid op het gebied van stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. Sogent staat voor een kwalitatieve projectontwikkeling en een efficiënt beheer van vastgoed. Samen met verschillende partners en stadsdiensten wil sogent Gent uitbouwen tot een
innovatieve, creatieve en duurzame stad waar het goed is om te wonen en te werken.

Over Durabrik

Durabrik Group is het bedrijf achter de totaalaannemers Durabrik (nieuwbouw) en Victor (renovatie) en het installatiebedrijf EcoPuur.  Durabrik Group mag zich vandaag een vaste waarde in de bouwsector noemen met bijna 50 jaar ervaring, een jaaromzet van 75 miljoen euro en een team van 200 medewerkers. Joost en Claudia Callens, de tweede generatie in dit familiebedrijf, verbouwden de hoofdzetel te Drongen tot een opvallende blikvanger.  Het gloednieuwe hoofdkwartier langs de E40 wordt gekenmerkt door het blanco huis, dat in de hoek van het gebouw is geïntegreerd en een unieke inspiratieruimte.  Het gebouw is symbolisch voor de onderscheidende identiteit van het bedrijf. Deze identiteit wordt ontwikkeld door een progressieve HR aanpak en laat zich samenvatten in het letterwoord ‘ROSIE’ (Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap). Vijf bedrijfswaarden die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers, van de metser over de bouwadviseur tot de ingenieurs. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid. Durabrik Group weet zich door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak te onderscheiden binnen de sector. Zo werd de groep onder meer al bekroond met de titels ‘Kei van de Bouwkroniek’ (uitgereikt door vakblad Bouwkroniek), ‘Gouden Bedrijf’ (Jobat) en ‘Gezondste Bedrijf van België’ (DKV). Verschillende jaren op rij behoorde Durabrik Group ook tot het rijtje van de ‘Trends Gazellen’. Meer informatie over Durabrik, krijgt u via volgende filmpjes : Durabrik      algemeen, Durabrik teamactiviteiten, Durabrik Life.

 

 

Over Mevaco

In 1980 - in volle crisistijd – werd Mevaco Bouwbedrijf opgericht door ing. Josef Meerschman. Door te volharden en te focussen op maximale kwaliteit ontwikkelde Mevaco Bouwbedrijf zich tot een kwalitatief hoogstaande en gewaardeerde partner van heel wat opdrachtgevers. Vandaag staat Josef Meerschman nog steeds aan de leiding van dit familiebedrijf, samen met zoon Stijn en dochter Karla. Van bij de start richtte Mevaco zich op de openbare en industriebouw, waarbij afstand werd genomen van de eenvoudige dozenbouw. Mevaco verkiest de moeilijke projecten, waarin architectuur waarde krijgt en het bedrijf zich kan profileren met hoogstaande kwaliteit. Inmiddels is Mevaco eveneens een gewaardeerde speler in de bouw van appartementen en worden er jaarlijks een 75-tal appartementen sleutelklaar afgeleverd, zowel voor promotoren en projectontwikkelaars als voor eigen promotieprojecten.

Bij de realisatie van haar projecten, opteert Mevaco Bouwbedrijf, voor een combinatie van traditionele en prefab bouw-technieken. De prefabelementen, zowel structurele elementen als elementen in architectonisch beton, worden vervaardigd in eigen fabriek. De montage gebeurt eveneens door eigen personeel. Mevaco is een moderne onderneming, die naast kwaliteit ook opteert voor een milieubewuste productie. Ook de veiligheid op de werf speelt een belangrijke rol in de bedrijfsfilosofie. In 1999 verwierf Mevaco het VCA**-veiligheidscertificaat. Het fenomeen renovatie en herbestemming van oude gebouwen, laat Mevaco Bouwbedrijf niet onbetuigd en het bedrijf kan op dat vlak een fraaie referentielijst voorleggen. De laatste vijftien jaar werden verschillende renovatieprojecten uitgevoerd in de Gentse binnenstad. Zo ondermeer de renovatie van de historische Oude Vismijn op het Veerleplein. Vandaag biedt Mevaco werk aan 70 eigen medewerkers en beschikt de firma over een    erkenning  in de klasse 7. Het bedrijf beschikt over 2 ha industriegrond en 5000 m² werkruimtes. www.mevaco.be

Contacteer ons
Ann Ramaekers oSérieux! PR agency
Over Durabrik

Durabrik is het bedrijf achter de totaalaannemers Durabrik (nieuwbouw), Victor (renovatie) en Ecopuur (duurzame gebouwtechieken). Binnen Durabrik is ook een afdeling werkzaam die zich specifiek richt op overheden en publieke opdrachtgevers: Durabrik Publieke Samenwerking.

Durabrik creëert toekomstgerichte woonoplossingen vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit en kan zich vandaag met 50 jaar ervaring, een vaste waarde in de bouwsector noemen. Een team van 230 vaste medewerkers realiseert een jaaromzet van 99 miljoen euro. Joost en Claudia Callens staan als tweede generatie in dit familiebedrijf aan het hoofd. De hoofdzetel langs de E40 in Drongen is een blikvanger die gekenmerkt wordt door een unieke inspiratieruimte en door het blanco huis, geïntegreerd in de hoek van het gebouw. Het opvallende gebouw staat symbool voor de onderscheidende identiteit van het bedrijf.

De bedrijfsidentiteit van Durabrik wordt ontwikkeld door een progressief HR beleid. De expertise in bouwen wordt gecombineerd met een heel menselijke aanpak, waarin zowel de klant als de medewerker zich voor 100% betrokken voelt. Want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers, van de metser over de bouwadviseur tot de ingenieurs. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

Door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak weet Durabrik zich te onderscheiden binnen de bouwsector. Zo werd de groep voor haar personeelsbeleid bekroond met de titel "Vlaamse HR Ambassadeur 2015' en kregen ze in 2017 van Vlerick het certificaat “Great place to work”. In 2016 werd het kwaliteitsbeleid van Durabrik beloond met de Kwinta Business Excellence Award. In 2017 werd Joost Callens, ‘CSR professional of the year’ voor het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.

Durabrik
Landegemstraat, 10
9031 Drongen