EcoPuur zet infraroodcamera in voor accurate oplossingen bij een energierenovatie

BATIBOUW 2015

Vrijdag 20 februari 2015 — Energiezuinig renoveren staat vaak gelijk aan de installatie van hernieuwbare energietechnieken, zonder echter te starten met de essentie: een grondige analyse van de gebouwschil. Op grote schaal bracht een vliegtuigje met infraroodcamera in Gent een tijdje geleden goed in beeld hoeveel warmteverlies er via alle daken in de stad ontsnapt. EcoPuur wil de gebruikte techniek vanaf nu op microschaal inzetten met behulp van een infraroodscanner die in detail de energieknelpunten in de woning weergeeft. Het resultaat? Effectievere én efficiëntere energierenovatie. 

Een professionele infraroodcamera brengt alle energieverliesposten van de woning in kaart.Dankzij een warmtefoto, waarbij kleurverschillen de isolatiegraad aangeven, ziet de bouwheer in één oogopslag waar de verbeterpunten van zijn woning zitten. Dankzij dit rapport tekent het EcoPuur-team een energierenovatie op maat uit om zo stapsgewijs de geschikte energietechnieken toe te passen. Met een warmtefoto van de woning kan een bouwheer nu ook beter geïnformeerd beslissen welke energiebesparende maatregelen  eerst moeten aangepakt worden. 

Hoe werkt het? Elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt infraroodstralen uit die we niet met het blote oog kunnen zien. Een infraroodcamera, ook gekend als warmtebeeldcamera, zet die om in een elektrisch signaal en geeft die een bepaalde kleur. Door de temperatuur te visualiseren worden warmte- en koude structuren duidelijk zichtbaar. Dé oplossing dus voor een snelle en effectieve analyse van de energieprestatie van een gebouw.

Het gebruik van deze techniek is op zich niet nieuw. Wel nieuw is dat eenzelfde actor, EcoPuur, instaat voor zowel de analyse als voor de keuze en implementatie van de juiste technieken. Telkens houdt het EcoPuur-team het totaalplaatje voor ogen en zo maakt men het slim gefaseerd renoveren mogelijk. Elke ingreep die je nu doet, heeft immers ook impact op toekomstige werken. Een slimme fasering betekent dan ook kostenefficiënt renoveren. En worden we daar niet allemaal beter van?

energiescan-infraroodcamera
energiescan-infraroodcamera
energiescan-infraroodcamera
energiescan-infraroodscanner
nieuw logo EcoPuur
Anne De Smet oSérieux! PR agency