EcoPuur zet infraroodcamera in voor accurate oplossingen bij een energierenovatie

BATIBOUW 2015

Energiezuinig renoveren staat vaak gelijk aan de installatie van hernieuwbare energietechnieken, zonder echter te starten met de essentie: een grondige analyse van de gebouwschil. Op grote schaal bracht een vliegtuigje met infraroodcamera in Gent een tijdje geleden goed in beeld hoeveel warmteverlies er via alle daken in de stad ontsnapt. EcoPuur wil de gebruikte techniek vanaf nu op microschaal inzetten met behulp van een infraroodscanner die in detail de energieknelpunten in de woning weergeeft. Het resultaat? Effectievere én efficiëntere energierenovatie. 

Een professionele infraroodcamera brengt alle energieverliesposten van de woning in kaart.Dankzij een warmtefoto, waarbij kleurverschillen de isolatiegraad aangeven, ziet de bouwheer in één oogopslag waar de verbeterpunten van zijn woning zitten. Dankzij dit rapport tekent het EcoPuur-team een energierenovatie op maat uit om zo stapsgewijs de geschikte energietechnieken toe te passen. Met een warmtefoto van de woning kan een bouwheer nu ook beter geïnformeerd beslissen welke energiebesparende maatregelen  eerst moeten aangepakt worden. 

Hoe werkt het? Elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt infraroodstralen uit die we niet met het blote oog kunnen zien. Een infraroodcamera, ook gekend als warmtebeeldcamera, zet die om in een elektrisch signaal en geeft die een bepaalde kleur. Door de temperatuur te visualiseren worden warmte- en koude structuren duidelijk zichtbaar. Dé oplossing dus voor een snelle en effectieve analyse van de energieprestatie van een gebouw.

Het gebruik van deze techniek is op zich niet nieuw. Wel nieuw is dat eenzelfde actor, EcoPuur, instaat voor zowel de analyse als voor de keuze en implementatie van de juiste technieken. Telkens houdt het EcoPuur-team het totaalplaatje voor ogen en zo maakt men het slim gefaseerd renoveren mogelijk. Elke ingreep die je nu doet, heeft immers ook impact op toekomstige werken. Een slimme fasering betekent dan ook kostenefficiënt renoveren. En worden we daar niet allemaal beter van?

Contacteer ons
Over Durabrik

Durabrik is het bedrijf achter de totaalaannemers Durabrik (nieuwbouw), Victor (renovatie) en Ecopuur (duurzame gebouwtechieken). Binnen Durabrik is ook een afdeling werkzaam die zich specifiek richt op overheden en publieke opdrachtgevers: Durabrik Publieke Samenwerking.

Durabrik creëert toekomstgerichte woonoplossingen vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit en kan zich vandaag met 50 jaar ervaring, een vaste waarde in de bouwsector noemen. Een team van 230 vaste medewerkers realiseert een jaaromzet van 99 miljoen euro. Joost en Claudia Callens staan als tweede generatie in dit familiebedrijf aan het hoofd. De hoofdzetel langs de E40 in Drongen is een blikvanger die gekenmerkt wordt door een unieke inspiratieruimte en door het blanco huis, geïntegreerd in de hoek van het gebouw. Het opvallende gebouw staat symbool voor de onderscheidende identiteit van het bedrijf.

De bedrijfsidentiteit van Durabrik wordt ontwikkeld door een progressief HR beleid. De expertise in bouwen wordt gecombineerd met een heel menselijke aanpak, waarin zowel de klant als de medewerker zich voor 100% betrokken voelt. Want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers, van de metser over de bouwadviseur tot de ingenieurs. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

Door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak weet Durabrik zich te onderscheiden binnen de bouwsector. Zo werd de groep voor haar personeelsbeleid bekroond met de titel "Vlaamse HR Ambassadeur 2015' en kregen ze in 2017 van Vlerick het certificaat “Great place to work”. In 2016 werd het kwaliteitsbeleid van Durabrik beloond met de Kwinta Business Excellence Award. In 2017 werd Joost Callens, ‘CSR professional of the year’ voor het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.

Durabrik
Landegemstraat, 10
9031 Drongen